Inleiding privacy verklaring JustbyManon

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

JustbyManon

Je leest op dit moment de privacy verklaring van JustbyManon. JustbyManon houdt dagelijks de lezers van haar blog (www.justbymanon.nl) en haar volgers op social media (Instagram, Pinterest en Facebook), op de hoogte van alle kindermode trends, nieuwe collecties en inspireert met onverwachtse kindermode styling tips. Daarnaast organiseert JustbyManon events voor bedrijven die actief zijn op het gebied van kindermode, zoals kinderkledingwinkels en modeshows.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door JustbyManon verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door JustbyManon, neem dan gerust contact op via info@JustbyManon.nl!

JustbyManon is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Manon Laarhoven, en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 30279392.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door JustbyManon. Deze worden hieronder toegelicht.

Administratieve doeleinden inclusief zakelijke communicatie

JustbyManon stuurt emails, overeenkomsten en facturen naar klanten en andere zakelijke contacten. Hiervoor worden mogelijk gegevens van jou, als zakelijk contactpersoon of klant, verzameld, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats via email of via de aanmeldformulieren van Events en/of Shops, welke op de website van Justbymanon.nl zijn opgenomen.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met JustbyManon via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, en/of telefoonnummer.

Reactie achterlaten

Zowel op de website van JustbyManon.nl als via social media kunnen reacties achter worden gelaten op blogs en andere posts. Het verzamelen van jouw gegevens is hierbij beperkt tot wat gangbaar is op Instragram, Pinterest en Facebook; jouw gegevens die bij een reactie via de website worden gevraagd zijn beperkt tot jouw naam als je die opgeeft.

Analytics

De website van JustbyManon verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. JustbyManon gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die JustbyManon ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Social media platforms (Instragram, Pinterest, Facebook)

Voor de social media van JustbyManon wordt gebruik gemaakt van de bekende platforms Instragram, Pinterest en Facebook. Deze platforms beheren jouw gegevens, waarop JustbyManon geen invloed heeft. Als je wilt weten hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, dan verwijs ik je naar deze platforms.

Yourhosting

De e-mail van JustbyManon wordt gehost bij Yourhosting. Als jij contact opneemt via mail dan worden die betreffende mails opgeslagen op de beveiligde servers van Yourhosting. Tevens wordt de website en back-ups van de website ook gehost bij Yourhosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van JustbyManon zijn op de beveiligde servers van Yourhosting opgeslagen.

Moneybird

Zakelijk contactinformatie van klanten en prospects worden bewaard in het boekhoudpakket van Moneybird. Deze zakelijke contactinformatie wordt bewaard op de beveiligde servers van Moneybird.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door JustbyManon, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Administratie

In verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie 7 jaar bewaren, inclusief eventuele zakelijke contactgegevens voor facturering, betaling en communicatie daaromtrent.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met JustbyManon via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging van jouw gegevens

JustbyManon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door JustbyManon of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van JustbyManon privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JustbyManon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@justbymanon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

JustbyManon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Onze plichten

JustbyManon verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van JustbyManon via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan JustbyManon de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met JustbyManon met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

JustbyManon behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer JustbyManon dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van JustbyManon te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@JustbyManon.nl.